+48.531161927

PL | EN

projekty


Wdrożenie innowacyjnego, w pełni ekologicznego kartonu e-commerce na podstawie pomysłu i własnych prac B+R przedsiębiorcy EKO-PAK Piotr Sypniewski oraz zastosowania w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu jego produkcji


Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr Umowy: POIR.03.02.01-08-0002/21-00 Umowa o dofinansowanie Projektu: Wdrożenie innowacyjnego, w pełni ekologicznego kartonu e-commerce na podstawie pomysł... więcej»

Dotacja na kapitał obrotowy dla EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH PIOTR SYPNIEWSKI


Zawarta została umowa nr POIR.03.04.00-08-0063/20-00 pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a EKO-PAK Producent Opakowań Tekturowych Piotr Sypniewski, na realizację Projektu pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla EKO-PAK Producent Opakowań Tekturowych Piotr Sypniewski". Projekt ... więcej»

Wzrost konkurencyjności firmy EKO-PAK dzięki wdrożeniu nowej technologii i zmianie procesu produkcyjnego oraz wprowadzeniu nowej kategorii opakowań


Wartość wnioskowanego dofinansowania: 244 750,00 PLN Wartość całkowita wartość projektu (PLN): 547 350,00 PLN Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy EKO-PAK, zlokalizowanej w gminie wiejskiej Niegosław, dzięki wdrożeniu nowej technologii i zmianie procesu produkcyjnego oraz ... więcej»